Jesteś zapisany do lekarza, ale nie możesz przyjść

w umówionym terminie?

 

ODWOŁAJ WIZYTĘ!

NIE ZAPOMNIJ!

 

Wystarczy zadzwonić:

 

REJESTRACJA:

77 401-11-70 - od 7:30 do 18:00

77 401-11-72 - od 7:30 do 18:00

603 181 322 - od 11:00 do 13:00

lub sms przez całą dobę

Porady POZ i specjalistyczne

 

IZBA PRZYJĘĆ:

77 401-10-01 - od 7:00 - 18:00

Leczenie szpitalne

 

W ten sposób inny pacjent szybciej otrzyma pomoc.

Gdy z różnych przyczyn losowych nie możesz stawić się u lekarza w umówionym terminie, blokujesz dostęp do poradni dla innych pacjentów. Lekarz czekając na Ciebie nie może w tym czasie przyjąć innej osoby.

Nie zapomnij powiadomoć nas o rezygnacji z wizyty.

Możesz to zrobić osobiście lub telefonicznie.

 

Leonarda Płoszaj, wicestarosta opolski wraz z Krzysztofem Wysdak, członkiem Zarządu Powiatu Opolskiego przekazali na ręce dyrektora Jacka Bartosz, zakupione ze środków Powiatu Opolskiego, dwie pompy infuzyjne.

Wartość przekazanego sprzętu to ponad 11 000 zł

Wicestarosta Leonarda Płoszaj zapewniła, że decyzja podjęta przez Zarząd powiatu była jednogłośna przez wzgląd na dobro pacjentów.

Urządzenia te pozwalają na ciągłe lub cykliczne dawkowanie leków podtrzymujących funkcje życiowe.
Są zatem niezbędnym wyposażeniem Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii, którego celem jest bezpośrednie ratowanie życia i zdrowia pacjentów.

Kierujemy najserdeczniejsze podziękowania dla władz Powiatu Opolskiego za okazane wsparcie.

Termin zakończenia dialogu technicznego został przesunięty na dzień 26.09.2016r.
SP ZOZ MSWiA w Opolu ogłasza dialog techniczny związany z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę i montaż żaluzji p/poż. w obiektach Przychodni i Szpitala.
 
 
 
Termin zakończenia dialogu technicznego został przesunięty na dzień 20.09.2016r.
SP ZOZ MSWiA w Opolu ogłasza dialog techniczny związany z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w formule zaprojektuj i wybuduj, którego przedmiotem jest przebudowa i nadbudowa V piętra budynku Szpitala z przeznaczeniem na Blok Operacyjny wraz z infrastrukturą w systemie modułowym.
 
 
 

SP ZOZ MSWiA w Opolu zatrudni do pracy w poradni lekarza specjalistę w dziedzinie kardiologii. Forma zatrudnienia i warunki finansowe do negocjacji.

Kontakt: 667 457 050.